BIỂN CHẾT   Leave a comment

        BIỂN CHẾT

Chết rừng rồi đến chết sông
Ác làm biển chết, quặn lòng người đau
Sóng gào lên bạc cả đầu
Sóng mang xác cá trắng phau, bắt đền!
                                                        05.2016

Posted Tháng Năm 19, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HÒA HIẾU NGŨ HÀNH   Leave a comment

     HÒA HIẾU NGŨ HÀNH

Sống giữa hai hành xung khắc nhau
Sáng tâm dàn xếp để hòa lâu
Xung khắc nguồn sâu dùng dũng lấp
Bảo vệ hành sinh, hiếu đội đầu.
                                                 05.2016

Posted Tháng Năm 10, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

QUẢ MẮT   Leave a comment

             QUẢ MẮT

Quả thơm người gọi từ xưa
Nữ hoàng quả đội mũ vua trên đầu
Dâng trăm mắt thấu xa sâu
Sáng tâm, Quả Mắt dài lâu ta thờ.
                                               05.2016

Posted Tháng Năm 4, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRĂNG CON   Leave a comment

          TRĂNG CON

Con nằm võng hóa trăng non
Sữa ngon của mẹ nuôi tròn trăng con
Con nằm nôi hóa trăng tròn
Lời ru của mẹ nuôi nguồn sáng con.
                                                    05.2016

Posted Tháng Năm 1, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRỐNG ĐỒNG   Leave a comment

         TRỐNG ĐỒNG

Mặt trời, mặt đất trống đồng
Nhưng lòng cao rộng Tâm Không một lòng
Đất- Trời- Người kết phúc hồng 
Đồng tâm, trống giục lời trong sáng lời.
                                                               04.2016

Posted Tháng Tư 29, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HÓA   Leave a comment

                  HÓA

Rượu từ tinh bột hóa thành
Uống nhiều người hóa ma ranh chẳng người
Thơ từ tinh chữ dâng đời
Đọc nhiều người hóa tuyệt vời người hơn.
                                                                  04.2016

Posted Tháng Tư 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

MEN THƠ   Leave a comment

     MEN THƠ

Nhờ tinh bột men ủ
Thành rượu ngon rượu nồng
Thành thơ hay dòng dòng
Nhờ men thơ tinh chữ.
                                    04.2016

Posted Tháng Tư 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.