DÂU TRẦN   Leave a comment

         DÂU TRẦN

                             Kinh tặng bác Vũ Thị Lưỡng

Chị em dựng tháp Tiên Sơn

Trên nền đức vượng cháu con phúc đầy

Xương Giang hùng khí tụ đây

Lưỡng linh Tiên Phật trên tay dâu Trần.

                                                       09.2016

 

Posted Tháng Chín 16, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

DÃ ĐẠI VƯƠNG   Leave a comment

       DÃ ĐẠI VƯƠNG

                       Dâng đình Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

 

Đức cao tỏa thiện hiến đời hương

Phúc lộc ngàn năm khỏe thọ trường

Xương Giang trong Cụ thành linh khí

Cụ đã hóa Thần Dã Đại Vương.

                                           13.09.2016

 

Posted Tháng Chín 14, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

GỐC TRẦN   Leave a comment

 

        GỐC TRẦN

 

Con về Kinh Bắc, Từ Sơn

Vào Đền Trang Liệt nhớ ơn Tổ mình

Ơn từ Thủy Tổ Tự Minh

Phương Chính Hầu giúp Triều Đình Cổ Loa.

 

Cội nguồn Thiền, Võ Đông A

Nơi Ba Sông Đức chảy qua hiền hòa

Từ bi thơm ngự Liên Hoa

Pháp Hiền, Tự Viễn Di Đà hiện sinh.

 

Bạch Đằng giặc Tống hồn kinh

Giúp vua, Trí Đức dụng binh như thần

Nghĩa tình, độ thế, cứu nhân

Tự An quy tụ xa gần tinh hoa.

 

Tự Mai lỗi lạc, tài ba

Thái Tông giúp, dẹp loạn nhà tranh ngôi

Làm Phò mã Tống duyên trời

Luôn vun tài đức giống nòi Đông A.

 

Kết giao Việt Hán hiếu hòa

Ngô Quốc Vương giúp nước nhà thế nâng

Phổ Minh thờ Mẹ chùa dâng

An Sinh, Tức Mặc mở mang quê lành.

 

Giống nòi tuấn kiệt, trâm anh

Tự Kinh sống với sông xanh, thuyền chài

Phổ Đà dẫn tới tương lai

Long Hưng quê mới lâu dài rồng lên.

 

Thành Hoàng bên, Chiêu Minh bên

Đền thiêng Trang Liệt Tổ tiên hội về

Gốc Trần Kinh Bắc xum xuê

Từ Ba Sông Đức tràn trề Đông A.

                                                09.2016

Posted Tháng Chín 3, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HỒ GƯƠM 2   Leave a comment

           HỒ GƯƠM 2

 

Mấy năm bên  Hồ Gươm dạy học

Đền Ngọc Sơn linh Thánh, thiêng Thần

Trong đời, trong ta Hồ hóa ngọc

 Hò dạy ta đạo học, nhân văn.

 

Đánh giặc tan, hoàn kiếm được trăng

Thần Rùa lên cõng bia tiến sĩ

Sẵn Bút, Nghiên, mực Hồ Lục Thủy

Viết trời xanh Nước Việt Vĩnh Hằng.

                                                   09.2016

 

Posted Tháng Chín 1, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

LONG MẠCH QUÝ   Leave a comment

     LONG MẠCH QUÝ

 

Đầu Tam Đảo, cuối Phổ Đà

Dòng long mạch tạo Đông A thành rồng

Song song chảy với Sông Hồng

Hồng Long trước mặt, Hưng Long ẩn mình.

 

Hai Long như bóng với hình

Đều đưa nước tới thái bình, hưng yên

Hưng Long nguồn Mẫu Tây Thiên

Đóa hoa sen nở ở miền rồng lên.

 

Hưng Long cho đẹp Rồng Tiên

Cho Nguyên Mông bại, vững bền giang sơn

Linh Từ Quốc Mẫu đời ơn

Đóa Hoa Sen mãi thơm hồn Việt Nam.

                                                         06.2016

 


 


 

Posted Tháng Tám 31, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

VIẾT Ở BA LẠT   Leave a comment

      VIẾT Ở BA LẠT

 

Bên Nam Định, bên Thái Bình

Bên thì sâu nghĩa, bên tình bao la

Chung Sông Hồng, chung Đông A

Thiên Trường lộc vượng, Hưng Hà rồng lên.

         

Đông A mở đất bằng duyên

Sông Hồng mở đất bằng nền phù sa

Cửa sông dẫn lối cho ta

Về quê hương của Ông Bà Tổ Tiên.

                                                               08.2016          

 


Posted Tháng Tám 31, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

THANH HÓA   Leave a comment

      THANH HÓA

 

Quê ta đất liền Thanh Hóa

Nên ta như đã hóa Thanh

Giọng nói chẳng rành hỏi, ngã

Chung đồng, chung Núi Xước xanh.

 

Hướng ra Tĩnh Gia, Hậu Lộc

Nơi đó có Tổ Bà ta

Và có mấy chi họ tộc

Nhiều đời làm đẹp Thanh Hoa.

 

Khi nghe Dô Tà Dô Tá

Sông Chu, Sông Mã chảy lòng

Ngàn Nưa, Đồng Cổ, hai sông

Làm nên Đông Sơn Văn Hóa.

 

Đất nước ta nhiều giặc dã

Núi Xứ Thanh thành Núi Rồng

Sông Xứ Thanh thành Sông Mã

Anh hùng giết giặc lập công.

 

Nước thờ Mẹ, nhiều liệt nữ

Bà Triệu hàng đầu sáng tên

Bà làm thơm nước, thơm sử

Bà làm linh thiêng Am Tiên.

 

Gặp Tiên trong động Bích Đào

Ra vào xứ Thanh, muốn mãi

Xứ Thanh đá còn Trống Mái

Xứ Thanh biển tình dạt dào.

 

Thanh cao, tinh hoa Thanh Hoa

Thanh Hoa nhiều vua chúa ở

Thanh Hóa, Thanh Hoa muôn thuở

Làm cho rạng rỡ sơn hà.

                                               08.2016

 

Posted Tháng Tám 26, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized