TRĂNG CON   Leave a comment

          TRĂNG CON

Con nằm võng hóa trăng non
Sữa ngon của mẹ nuôi tròn trăng con
Con nằm nôi hóa trăng tròn
Lời ru của mẹ nuôi nguồn sáng con.
                                                    05.2016

Posted Tháng Năm 1, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRỐNG ĐỒNG   Leave a comment

         TRỐNG ĐỒNG

Mặt trời, mặt đất trống đồng
Nhưng lòng cao rộng Tâm Không một lòng
Đất- Trời- Người kết phúc hồng 
Đồng tâm, trống giục lời trong sáng lời.
                                                               04.2016

Posted Tháng Tư 29, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HÓA   Leave a comment

                  HÓA

Rượu từ tinh bột hóa thành
Uống nhiều người hóa ma ranh chẳng người
Thơ từ tinh chữ dâng đời
Đọc nhiều người hóa tuyệt vời người hơn.
                                                                  04.2016

Posted Tháng Tư 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

MEN THƠ   Leave a comment

     MEN THƠ

Nhờ tinh bột men ủ
Thành rượu ngon rượu nồng
Thành thơ hay dòng dòng
Nhờ men thơ tinh chữ.
                                    04.2016

Posted Tháng Tư 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

LƯỢC TRĂNG   Leave a comment

         LƯỢC TRĂNG

Lược trăng em chải tóc thề
Anh mong làm gió vuốt ve đêm ngày
Và mong kết tóc từng giây
Nguyệt bà dẫn cưới đội đầy lược trăng.
                                                     04.2016

Posted Tháng Tư 25, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

MINH TRIẾT HOA   Leave a comment

   MINH TRIẾT HOA

Minh triết hoa đóa đóa
Sáng cây đời vầng vầng
Sống thơm đẹp hiến dâng
Ắt kết thành chính quả.
                               04.2016

Posted Tháng Tư 22, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HỒ GƯƠM   Leave a comment

  HỒ GƯƠM

 

Giặc ác đuổi rồi

Trả gươm, bút thích

Cụ rùa đội Dịch

Nổi lên đọc trời.

                    09.2015

Posted Tháng Hai 28, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.