CHIẾN TRANH TRONG MẸ   Leave a comment

CHIẾN TRANH TRONG MẸ

Anh em ruột đi khác đường
Bắn giết nhau trên trận địa
Đạn bay cuối cùng về phía
Bàn thờ con mẹ thắp hương.
                                    04.2015

Posted Tháng Tư 26, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

GIỌT SƯƠNG GIỌT THƠ   Leave a comment

GIỌT SƯƠNG GIỌT THƠ

Ban mai ngọn cỏ giọt sương
Long lanh chứa cả vầng dương trong mình
Giọt thơ ngọn bút lung linh
Chứa tình, chứa một trời tình nhân gian.
                                                             04.2015

Posted Tháng Tư 26, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

ẢNH THƠ   Leave a comment

         ẢNH THƠ

Mỗi tia sáng một câu thơ
Ảnh thơ, thơ – ánh – sáng cho cuộc đời
Ơn người ướt đẫm mồ hôi
Săn hình, chọn ánh sáng ngời nhập tâm.
                                                         04.2015

Posted Tháng Tư 25, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRANH THƠ   Leave a comment

         TRANH THƠ

Tranh thơ, tranh vẽ bằng thơ
Thơ hương tình ngát, tranh phô sắc màu
Như hoa nhụy cánh nương nhau
Dài lâu ý hợp tâm đầu đẹp duyên.
                                                         04.2015
          NHẠC THƠ

Tiếng thơ hòa tiếng trúc tơ
Thơ hồn nhạc, nhạc nâng thơ bổng trầm
Tiếng lòng thơ nhạc đồng tâm
Nhạc thơ thơ nhạc muôn năm ru đời.
                                                         04.2015

Posted Tháng Tư 24, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

XEM TÂY DU KÝ   Leave a comment

XEM TÂY DU KÝ

Vòng kim cô trói chặt đầu
Vì kinh Tây Trúc Mỹ Hầu Vương theo
Giúp thầy vượt thác băng đèo
Vương thành chính quả, nòi leo cây rừng.
                                                          04.2015

Posted Tháng Tư 19, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

NỤ HOA   Leave a comment

         NỤ HOA

Nụ hoa cây hiến cho người
Nụ hôn thắm đỏ, nụ cười tươi hoa
Nụ cười nở đóa mặt ta
Nụ hôn sinh quả phúc ra chín hồng.
                                                04.2015

Posted Tháng Tư 15, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

CẦU THƠ   Leave a comment

         CẦU THƠ
                                     Cho Trần Đức Ninh
Ru anh Thiên Đức, Nhị Hà
Cầu thơ tình nghĩa thiết tha đáp đền
Chương Dương công giám đốc hiền
Quê Hương hồn thiện trụ bền cầu thơ.
                                                         04.2015

Posted Tháng Tư 13, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.