LỬA TẠO NÚI   Leave a comment

LỬA TẠO NÚI

 

Lòng đất lửa có

Tạo nên núi – đồi

Tạo nên núi – người

Lửa tim rực đỏ.

                   06.2016

 

Posted Tháng Sáu 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

AN TĨNH   Leave a comment

    

            AN TĨNH

 

Núi Chung bến Thủy sông Lam

Đôi bờ An Tĩnh muôn năm một lòng

Nghĩa cao núi, tình sâu sông

Đằm trong giọng nói, thẳng trong tính người.

                                                                  06.2016

 


Posted Tháng Sáu 27, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SÔNG HỒNG 2   Leave a comment

          SÔNG HỒNG 2

Sông Hồng bay bổng thành rồng
Ngày xưa vua Lý trông không thể nhầm
Thăng Long từ ấy làm tâm
Cho sông núi Việt muôn năm hướng về.

Sông Hồng nước – sữa tràn trề
Ơi Dòng – Sông – Mẹ vỗ về nuôi ta
Sắc sông trên cánh đào hoa
Hồn sông nâng Việt bay xa, hóa rồng.

Má hồng em với phúc hông
Muôn hồng nguồn cội từ sông trao đời
Mùa Xuân sông hội với người
Kiệu cao rước nước về nơi thờ thần.
                                                   06.2016

Posted Tháng Sáu 26, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SÔNG LÔ   Leave a comment

            SÔNG LÔ

Mang hồn Ba Bể xanh trong
Cùng Đà, Thao hội thành sông Hồng Hà
Sông Lô đã hóa trường ca
Hóa sông Lô biếc, Tổ ta anh hùng.
                                                         06.2016

Posted Tháng Sáu 26, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SÔNG HƯƠNG   Leave a comment

               SÔNG HƯƠNG

Hương Giang nàng Công – Chúa – Sông
Đôi bờ thơm mộng, giữa dòng thơm mơ
Trong veo neo ngọt giọng hò
Long bào Huế mặc chắc nhờ sông Hương.
                                                            06.2016

Posted Tháng Sáu 26, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SÔNG LAM   Leave a comment

        SÔNG LAM

Sông Lam bờ Tĩnh bờ An
Lòng sâu Lục Bát gieo vần lung linh
Chảy vào Ví Dặm ân tình
Vào Kiều và chảy vào minh triết đời.
                                                  06.2016

Posted Tháng Sáu 25, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SÔNG CẦU 3   Leave a comment

       SÔNG CẦU 3

Sông Cầu bên lúa bên hoa
Bên mong bên đợi bên ta bên nàng
Lấy cầu giải yếm bắc sang
Cho loan với phượng thung thăng ăn xoài.
                                                             06.2016

Posted Tháng Sáu 25, 2016 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.