TƯƠNG GIAO   Leave a comment

         TƯƠNG GIAO

Cõi nhân sinh cõi Tương Giao
Âm – dương, tĩnh – động, thấp – cao, trong – ngoài
Đêm – ngày, quá khứ – tương lai
Nhỏ – to, sáng – tối, ngắn – dài, thẳng – cong
Vào – ra, rộng – hẹp, đục – trong
Lý – tình, sống – chết, có – không, đất – trời…
                                                                           05.2015

Posted Tháng Năm 17, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

ƠN CÂY 2   Leave a comment

            ƠN CÂY 2

Cỏ cây nuôi sống loài người
Uống, ăn, mặc, ở, thở hơi sạch vào
Cộng đồng, làm phúc, thanh cao
Đẹp thơm, cốt cách cây trao phần hồn.

Ba cây chụm lại thành non
Cây cao bóng cả tỏa tròn thiện xanh
Bọc đùm nhau lá rách lành
Rụng về cội, hiếu lá dành sinh nuôi.

Đức hoa, phúc quả tốt tươi
Nhân quả luật trời gốc rễ từ cây
Sợ gì chết đứng cây ngay
Cây đời vững gốc dân đầy quả thơm.
                                                      05.2015

Posted Tháng Năm 12, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRỐNG ĐỒNG   Leave a comment

         TRỐNG ĐỒNG

Mặt trời, mặt đất – mặt mình
Tiếng ngân, thân thiện, số, hình, tâm không
Lung linh minh triết Tiên Rồng
Thuyền trăng chở phúc đầy trong trống đồng.
                                                                   05.2015

Posted Tháng Năm 10, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

KẾT ĐÔI   Leave a comment

            KẾT ĐÔI

Đất cây mây gió ôm nhau
Ta mình ý hợp tâm đầu kết đôi
Kết đôi khắp Đất – Trời – Người
Kết đôi tình mới sinh sôi vĩnh hằng.
                                               05.2015

Posted Tháng Năm 9, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

VỚI CÂY   Leave a comment

           VỚI CÂY

Hoa Xuân, lá Hạ, quả Thu
Cũng từ ngọc nước cũng từ mùa Đông
Cây thương ơi! Tạc vân lòng
Mùa Đông chịu cóng vì dòng giống cây.
                                                       05.2015

Posted Tháng Năm 8, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

TRONG 2   Leave a comment

              TRONG 2

Gương trong soi rõ dáng hình
Sông trong lòng chứa lung linh sao trời
Ngọc trong quý báu trên đời
Tâm trong đầy ắp tình người yêu thương.
                                                           05.2015

Posted Tháng Năm 7, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

BAO DUNG   Leave a comment

          BAO DUNG

Có lòng có chứa, bao dung
Bao dung và chứa đặc trưng của trời
Lòng trời, lòng đất, lòng người
Bao dung thiện mới xanh tươi cây đời.
                                                   05.2015

Posted Tháng Năm 7, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.