HẠ LONG 3   Leave a comment

         HẠ LONG 3

Yêu nhau biển núi quấn nhau
Sinh ra bọc quý ấy bầu Hạ Long
Mẹ Tiên đây đó cha Rồng
Và quần tiên hội trong lòng Thiên Cung.
                                                         08.2015

Posted Tháng Tám 2, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

MINH TRIẾT ĐỜI   Leave a comment

 

    MINH TRIẾT ĐỜI

Dốc cao núi đức càng cao
Biển tình sóng gió càng bao la tình
Thác ghềnh vượt, đậu yên bình
Dòng sông phúc dẫn sáng minh triết đời.
                                                           08.2015

Posted Tháng Tám 2, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

QUỐC HUY VIỆT NAM   Leave a comment

  QUỐC HUY VIỆT NAM

Núi sông đỏ rực trong lòng
Vàng sao năm cánh vàng bông lúa vàng
Tròn xoay quay bánh xe răng
Quốc huy nước Việt phát quang huy hoàng.
                                                                07.2015

Posted Tháng Bảy 31, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

HỒN VIỆT 2   Leave a comment

        HỒN VIỆT 2

Quốc kỳ Cờ Đỏ Sao Vàng
Quốc ca Tiến Quân Ca vang sơn hà
Sen Hồng thơm đức quốc hoa
Áo Dài quốc phục cao ta đẹp người
Quốc thơ Lục Bát truyền đời
Quốc huy Bông Lúa, Sao ngời phát quang.
                                                             07.2015

Posted Tháng Bảy 30, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

VỚI THỰC TẠI   Leave a comment

      VỚI THỰC TẠI

Chẳng ai vượt quá hiện thời
Chẳng ai đến được chân trời thực chân
Chân trời xa lúc đến gần
Tương lai mãi mãi hóa thân hiện thời.
                                                       07.2015

Posted Tháng Bảy 29, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

GƯƠNG SEN   Leave a comment

     GƯƠNG SEN

Vươn lên thì mới có hoa
Vươn lên thì mới có tòa sen linh
Vươn lên mới có trường sinh
Gương sen thơm đức tâm mình, vươn lên.
                                                            07.2015

Posted Tháng Bảy 28, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

SAO CHỦ   Leave a comment

            SAO CHỦ

Mỗi chòm sao chủ một người
Chòm thì mờ tối, chòm ngời sáng soi
Người chăm hạnh phúc nhiều người
Có chòm sao chủ nhất trời sáng xa.
                                                  07.2015

Posted Tháng Bảy 28, 2015 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.