Leave a comment

TINH CHỮ 2

TINH CHỮ 2

01. Muốn no, cho đói.
02. No cho đói để no nhiều.
03. Để cao, chào thấp.
04. Cao chào thấp để cao hơn.
05. Trước rước sau cùng nhau đến đích.
06. Chạy mau, đầu tàu phải mạnh.
07. Trong mong ngoài, ngoài mong trong
Có trong, ngoài mới có lòng mông minh.
08. Vô phúc làm đục nước nguồn.
09. Môi trường, yêu thương như mẹ.
10. Cứng mềm, biết dụng vững vàng
Như tre trong luỹ, trong hàng mà xanh.
11. Gần thân xa, xa mà gần
Gần xa kết lại, ấy nhân vững bền.
12. Dễ làm trước, khó làm sau
Dễ làm khó bỏ thì đau cả đời
13. Dưới nền, trên bền.
14. Cao trên, thấp dưới làm nền
Cao trên vững bền, nhớ thấp dưới không?
15. Sáng hơn, ơn tối.
16. Sáng làm cho tối sáng luôn
Thì sáng ấy đúng sáng hơn thông thường.
17. Vui hơn, giải buồn sầu vơi
Buồn hơn, làm mất vui tươi của người.
18. Lý bí, tình sinh.
19. Thẳng cong dễ kết vào nhau
Thẳng thẳng đan xếp, trước sau khó thành.
20. Chết vinh, sinh sống.
21. Nặng mình gánh, nhẹ nhường người
Ấy là làm phúc ai ơi, chuyên cần.
22. Nhân hoà, đất chở, trời che
Đường minh triết Việt, đi về muôn năm.
23. Hoà, toà sen.
24. Cánh đồng Lương, cánh đồng Tâm
Nơi Tiên Rồng hội hàng năm Viêt hùng.
25. Thắng chẳng cần đánh, mạnh là.
26. Đẹp dẹp mạnh.
27. Từ, Bi, Hỷ, Xả Tâm vô lượng
Định hướng đời ta, định hướng Người.
28. Tham, Sân, Si vứt đi
Hỷ, Xả, Từ, Bi thành Phật.
29. Bố thí, Hỷ gieo.
30. Tử tế, người bế người bồng.
31. Đạo tính Trời, Đức tính Đất.
32. Thông sáng, chính đáng, trong lành
Mới là trí huệ, minh anh của Người.
33. Suốt đời ta học làm Người
Vịn Minh Triết Việt, vịn lời Mẹ đi.
34. Tâm siêu, nhiều vệ tinh.
35. Tâm trí, chỉ đường.
36. Tâm đức, tâm tình, tâm phúc
Đời người sáng rực chữ tâm.
37. Tâm chứa đầy mình, tình hết chỗ.
38. Tâm đen, hèn kém.
39. Tâm hoa, trong ngoài hài hoà
Tâm bạc, trong ngoài sai khác.
40. Tài, dài chân tay.
41. Lãnh đạo đức tài, ai cũng phục.
42. Chuyên quản, tự quản kết nhau
Tự quản lớn, đích đến mau hơn nhiều.
43. Giỏi, cõi rộng.
44. Tự trọng nuôi, tự phụ thôi.
45. Tự ti bỏ đi, tự tin gìn giữ.
46. Sinh sôi, chăm nuôi mầm mống.
47. Dựa dẫm, chậm thành.
48. Tiền tài, tay sai đắc lực.
49. Xấu với xấu, chỉ xấu hơn
Xấu với tốt, thì xấu còn tốt lên.
50. Nuôi nụ cười, người nuôi phúc.
51. Tay bắt trước, được bạn sau.
52. Bạn tốt, hốt vàng.
53. Hiểu biết, khiếm khuyết chẳng còn.
54. Nghe trước mới được nói sau.
55. Nghe trước, từ mới chào đời
Nói sau, ba tuổi mấy lời bi bô.
56. Coi thường, đường cụt.
57. Chẳng đẹp, khi khép yêu thương
Chẳng có hy vọng, khi đường cụt ngăn.
58. Lầm lỗi, chăm đổi thì thành.
59. Vội vã, ngã đau.
60. Sĩ diện người, giữ bằng tình
Thì sĩ diện mình, chẳng thể mất đi.
61. Được mất mà cứ chi li
Mất nhiều, được chỉ tí ti trong đời.
62. Mất nhiều vì nắm chặt tay
Giữ được một cái đến nay: hẹp hòi.
63. Tức giận, lửa đốt cháy khôn
Tức giận quá, thiêu cháy luôn cả mình.
64. Khoan dung, độ lượng, tận hưởng phúc dài.
65. Mặt người cười tươi, hoa trời đất nở.
66. Chuyển thù thành bạn tự mình
Chân thật, chủ động, bằng tình, bằng tâm.
67. Khiêm tốn làm vốn của đời.
68. Chữ tín, luôn vịn mà đi.
69. Lầm lỡ, hay đỡ ta lên.
70. Lầm lỡ, nhắc nhở ta hoài.
71. Ưu thế, dễ kẻ ngăn đường.
72. Hy vọng, chóng thành.
73. Sợ khó, bó mình.
74. Sợ sệt, hết đường.
75. Sợ hãi, hại đời.
76. Sợ, nợ đời hay đòi dũng trả
77. Không hài lòng mới mong có mới.
78. Ý chí, nguyên khí của người.
79. Viễn vông, tay không cầm chắc.
80. Tập trung, xung lực.
81. Cố gắng luôn thắng nhác hèn.
82. Kiên trì thì nên.
83. Mục tiêu lờ mờ, đang chờ thất bại.
84. Nửa vời, rơi vỡ.
85. Lửa rơm, cơm sống.
86. Chậm đợi, tới nhanh.
87. Nhanh, giành cơ hội.
88. Nguy cơ lo trước, nước đến đã dời.
89. Điều kiện, sáng kiến tạo ra.
90. Tích cực, lực nâng người.
91. Năng lực tức vàng, chớ mang hoang phí.
92. Thời cơ đổi thay, chuyển ngay làm chủ.
93. Đổi thay thời cuộc, bắt buộc thích nghi.
94. Lạc quan, gian nan vượt dễ.
95. Đường mòn, chẳng còn mới mẻ.
96. Chán chường, bạn đường thất bại.
97. Đột phá, quả thành.
98. Nhẫn nại, đại thành.
99. Đất hứa, chứa buồn.
100. Nhìn xa, va ít.
101. Ích kỉ, chỉ buồn.
102. Đố kị, bị xiềng.
103. Nịnh bợ, chớ nghe.
104. Nịnh, tính hèn.
105. Nói xấu sau lưng, xấu hưng ở mình.
106. Nhiệt tình, tinh thông, thành công luôn đến.
107. Giá trị ươm mầm, chắc cầm hạnh phúc.
108. Gieo trồng giống quý, giá trị bội thu.
109. Vong ân bội nghĩa, tròn trịa bất nhân.
110. Thô lỗ cục cằn, nhân văn chẳng có.
111. Nhân văn, nết ăn nết ở.
112. Nhận, cho một cặp sinh đôi
Chỉ nhận, chẳng có trong đời này đâu.
113. Đất trời nuôi rất vô tư
Người nuôi vì lợi, tính từ khi nuôi.
114. Luật trời buộc, kéo người theo
Người mà buộc nữa, tự đeo xích xiềng.
115. Tự do, vạn kiếp người nuôi
Làm theo luật trời mới có tự do.
116. Tự do cho phúc.
117. Tự do, kho báu.
118. Trách nhiệm, tiệm vàng
119. Tự do cặp bồ trách nhiệm.
120. Người mà làm trái luật trời
Thì chỉ tốn sức, công toi, ích gì!
121. Níu nhau, cùng xấu như nhau
Thói ích kỉ, chỉ đi sau mọi người.
122. San, tan đàn bởi đầu đàn
Đầu đàn đích thực gian nan luyện thành.
123. Thực tế đẻ mới mẻ.
124. Thực dụng, bụng no.
125. Thực rực thơ.
126. Nhân, trăm phần mình tạo.
127. Quả hư từ mình tạo.
128. Quả thối, chớ chối mình trồng.
129. Ngày sáng vẫn có bóng đen
Đêm tối vẫn có ánh đèn, trăng, sao.
130. Lưng chừng đất hung, tột cùng hưng phát.
131. Nhịn nhường, mở đường tới phúc.
132. Ác vạc dầu.
133. Hoa, quà Thiện.
134. Vĩ đại nhất Mẹ gần ta nhất.
135. Tuyệt vời chẳng ở cuối trời
Mà gần ta nhất, người ơi, Mẹ mình.
136. Vua sáng, rạng dân
Vua đần, dân tội.
137. Dân chẳng theo, chống chèo cũng lật.
138. Chậm trễ, bể sầu.
139. Trễ tràng, mang hoạ.
140. Chậm, ngậm buồn.
141. Vết thương, mở đường đi tới.
142. Hận người, nuôi ác.
143. Thù hận, nhận buồn.
144. Cố chấp, thấp mình.
145. Kiêu ngạo, tự tạo cô đơn.
146. Được nuôi, tự nuôi, phải nuôi
Sống không theo đúng luật trời, tật mang.
147. Lao động nuôi sống loài người.
148. Thích nghi đường đi minh triết.
149. Minh bạch, sạch nghi ngờ.
150. Mọi thứ, tự chứng minh.
151. Van, tan chí.
152. Chẳng nhường, đường tắc.
153. Tròn thế, dễ lăn.
154. Chán nản, cản mình.
155. Anh hùng hay kết giai nhân
Đẹp mạnh, mạnh đẹp thế gian luôn thờ.
156. Nâng người ấy chính nâng mình
Chẳng ai tự lực cánh sinh, nhấc mình.
157. Rộng rãi chứa được lắm người
Hẹp hòi chỉ chứa một thôi, chính mình.
158. Cân bằng ít hơn lệch nhau
Nên trời đầy biến, hằng đâu có nhiều.
159. Dấu vết ghi lại chủ nhân
Để ai cần gặp, cứ lần thì ra.
160. Cái gì gắn kết với ai
Thì chính cái ấy, hình hài chủ nhân.
161. Cao hướng thấp, để cao hơn
Thấp hướng cao, để không còn thấp luôn.
162. Sinh con là bởi đất trời
Sinh người xã hội, người ơi, nhớ đời!
163. Yêu nhau bốn mắt ta nhìn
Anh giữ sắc thắm, em gìn hương thơm.
164. Yếu trong kết với mạnh ngoài
Lớn hơn, tất thắng những ai đối đầu.
165. Hai tai, một miệng an bài
Để người nói một, nghe hai lần nhiều.
166. Nói cho, nghe nhận an bài
Nói tự lọc, nghe có tai lọc rồi.
167. Lớn, học nói ít
Nít, học nói nhiều.
168. Lá hai mặt, hiếu đất trời
Người hai mặt, đúng là người bỏ đi.
169. Giấy hai mặt, gấy trắng tinh
Người hai mặt, để đời khinh đen lòng.
170. Mở, rực rỡ vào.
171. Kín vỡ, mở còn.
172. Mở gỡ bí.
173. Mở dỡ vây.
174. Mở sở hữu ngoài.
175. Biết dùng ngoại lực dễ thành
Nên thù vây nhốt hùng anh vòng vòng.
176. Cô lập, dập lửa.
177. Làm đau mẹ chín tháng trời
Hận mình, con khóc chào đời oa oa.
178. Tốt cho một, tốt nhỏ nhoi
Tốt cho nhiều, mới tốt tươi đời đời.
179. Gần nên thân.
180. Gần cần ít sức đã nên
Xa cần gấp bội, chớ quên lượng mình.
181. Gần, đến gần, đích của xa
Sinh sinh, hoá hoá xảy ra khi gần.
182. Với khôn mạnh, xa nên gần
Xa chinh phục bởi chân, chân kéo dài.
183. Ngửa mặt, ắt gặp thấp hèn
Cúi người làm dấu hỏi, nên cao vời.
184. Lòng mẹ và lòng thiên nhiên
Thay nhau ôm ấp người, quên sao người?
185. Làm phúc người, lớn phúc mình
Lời mẹ dạy dỗ, đinh ninh trong lòng.
186. Làm phúc cho cả cộng đồng
Phúc mình mới lớn, mới hồng người ơi!
187. Làm phúc được phúc, lẽ đời
Gieo gió gặt bão, sáng lời mẹ răn.
188. Đỡ đẻ, mẹ phúc.
189. Cứu nạn, giải hạn cho mình.
190. Cứu khổ sở, mở phúc mình.
191. Một đốm lửa, bừng cả rừng
Từ điểm thành diện, luật chung của ngời.
192. Cá nhân kết với cộng đồng
Sáng tạo kết với chung lòng, thành công.
193. Lành ham sách, rách ham chơi.
194. Giáo điều, nhiều vẹt.
195. Tìm vợ chỗ chợ đông, tìm chồng chỗ sách vở.
196. Tiên phong, mãi trong cộng đồng.
197. Nhậu nhẹt, bét đời.
198. Đen đỏ, bỏ đời.
199. Làm giả, trả giá cả đời.
200. Nghịch tặc, giặc đời.

Advertisements

Posted Tháng Tám 9, 2013 by phuongquangchauvan in Uncategorized

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: