LƯU QUANG 2

LƯU QUANG 2

Lưu Quang tên con bố đặt
Bởi mệnh con lửa của Trời
Vầng Nguyệt lưu quang vầng Nhật
Phát quang cho đêm sáng ngời.

Cây cỏ lưu quang Mặt Trời
Xanh tươi sinh sôi mãi mãi
Cho đời thơm hoa ngọt trái
Ánh sáng nguồn cội dưỡng nuôi.

Con Người lưu quang Đất Trời
Chính tâm phát quang trí huệ
Chính tâm mông minh đức mẹ
Ánh sáng gốc của cây đời.

Ánh sáng hóa hình, hóa ảnh
Nên con chờ đón Mặt Trời
Săn cảnh, hòa mình trong cảnh
Lưu Quang, lưu ngọc ảnh đời.

Cơ – thể – trong con hóa khác
Cơ – thể – ngoài con vĩnh hằng
Con sống lâu hơn thể xác
Vĩnh hằng Lưu Quang, phát quang.

Lưu quang, phát quang nguồn sáng
Nguồn sáng trong mọi tinh hoa
Tinh hoa ba bông Huệ trắng
Phát quang sáng ấm cả nhà.

5 tuần con mất 11.12.2013

Advertisements

Posted Tháng Mười Hai 12, 2013 by phuongquangchauvan in Uncategorized

%d bloggers like this: